Ühisprojekt Sisekaitseakadeemiaga

proj 4

Pirita Majandusgümnaasium ja Sisekaitseakadeemia alustasid võõrkeelte õppele pühendatud ühisprojekti „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“. Projekt kestab 2019. aasta jaanuarini, seda rahastab SA Innove kaudu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik. Projekti juhib Pirita Majandusgümnaasium.
Kahe kooli õppurid osalevad erinevates aktiivõppemeetoditel läbi viidud õpitegevustes, mille eesmärk on tõsta võõrkeelte õppimise ja õpetamise taset mõlemas koolis. Keeleõpe toimub lõimitult eelkõige majandusvaldkonna teemadega..
6.10.17 kohtusid PMG 11.klasside gümnasistid ja SKA kadetid ühises mõttekojas, et seada sihte järgnevaks perioodiks. Mõttekoda juhtisid Ursula Paavel (PMG) ja Tiina Meos (SKA).

proj 2proj 3projekt

pmg-logo-new