Infotund 10. klassi astujatele

10. klass sisseastumine

Infotund gümnaasiumisse astuda soovijatele toimub neljapäeval, 15. veebruaril kell 16 kooli auditooriumis G13, kus on võimalik tutvuda majanduse ja loomeettevõtluse õppesuunaga. Ootame kõiki 9. klasside õpilasi meie gümnaasiumiosa tutvustavale infopäevale! Tutvustame PMG juba toimivat majanduse õppesuunda ja ka sellest õppeaastast alustanud loomeettevõtluse õppesuunda ning nende raames tekkivaid lisavõimalusi enda arendamiseks. Anname ülevaate meie gümnaasiumi traditsioonilistest iga-aastastest üritustest ning kooli tavadest üldisemalt.
Kohapeal on võimalik esitada küsimusi.
Gümnaasiumisse sisseastuda soovijate tasemetest toimub 5. aprillil kell 16.00. Testi sisu ja vastuvõtu korra kohta saab täpsemalt infot LINGILT.

Miks valida Pirita Majandusgümnaasium?
Meie kool asub looduskaunis kohas, kus on lisaks tavaõppele head võimalused õuesõppimiseks ja sportimiseks. Pealegi on lisandunud sellest õppeaastast Pirita Majandusgümnaasiumis aastaid heal tasemel majanduse õppesuunale uudne ja majanduskooli loovust juurde toov loomeettevõtluse õppesuund, mis seob omavahel loometegevuse ning ettevõtluse. Peale õppetöö on gümnasistidel võimalik osa võtta ja ka ise korraldusmeeskonnana panustada mitmete traditsiooniliste ürituste toimumisse (rebastepidu, kooli sünnipäev, Rising Star, majanduskonverents, abiturientide ball jpm).

2018/2019. õppeaastal avatavad õppesuunad:

1. Loomeettevõtluse õppesuund
Õppesuund keskendub ennekõike tänapäevaste infotehnoloogiliste vahenditega loodavale loomingule ja selle loomingu kasutamisele äritegevuses nii eraldi objektina kui ka teiste toodete turundusvahendina. Loomeettevõtluse õppesuuna eesmärgiks on rakendada ja mõista kaasaegse multimeediumi suhtlemis- ja väljendusvorme ettevõtluses ning turunduses, ühtlasi arendada kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskust, tutvudes põhjalikumalt meid igapäevaselt ümbritseva visuaalse inforuumiga ning seda reguleeriva õigusruumiga. Teoreetiliste ja praktiliste kursuste raames õpitakse fotograafia, filminduse, animatsooni ja graafilise disaini põhialuseid, treenitakse suhtlemise ning kirjaliku väljenduse oskust, õpitakse orienteeruma loomeettevtlusega seotud seadusandluses.
Õppesuuna väljakujundamisel ja ellurakendamisel tehakse koostööd Eesti kõrgkoolide ja teadusasutustega.

2. Majanduse õppesuund
Majanduse õppesuuna arendamine algas Pirita Majandusgümnaasiumis juba 1993. aastal. Aastate jooksul terviklikuks süsteemiks kujunenud õppesuund annab traditsiooniliselt heatasemelise majandushariduse, mille pinnalt võib minna julgemalt looma oma ettevõtet või jätkata edukalt õppimist kõrgkoolis. Majandusõppe kursuste raames tutvutakse ettevõtluse ja turunduse alustega, mängitakse läbi oma ettevõtte loomine ja kõik sellega kaasnev mikro- ja makromajanduse, raamatupidamise ning maksunduse ja äriplaani kursustel. Lisaks sellele on kõigil võimalus luua kogenud juhendajate ja mentorite käe all oma õpilasfirma, osaleda sellega erinevatel õpilaslaatadel ning konkurssidel.
Majanduse õpetamisel on kool teinud tihedat koostööd erialainimestest vilistlaste, Eesti Sisekaitseakadeemia ja organisatsiooniga Junior Achievement Eesti. Meie õpilased on edukalt osalenud Tallinna ettevõtluspäevade üritustel ja vabariiklikel majandusolümpiaadidel.

Valikained
Kohustuslikele ja suunakursustele lisaks pakume mõlemas õppesuunas suurt hulka huvitavaid valikkursuseid. Õpilasel tuleb valida valikainete hulgast kogu gümnaasiumi jooksul vähemalt 6 kursust. Näiteks saab valida hispaania keele või soome keele õpingud, psühholoogia, suhtlemisõpetuse, andmetöötluse, joonestamise ja riigikaitse kursuse, aga võib valida kooli TV tegemise või hoopis sportmängudes oma oskuste parandamise. Valikaine kursus avatakse vähemalt 12 soovija olemasolul ning oma valiku saab õpilane teha kohe peale meie gümnaasiumisse sisseastumist. Täpsem valikainete loend on leitav alates kooli kodulehelt gümnaasiumi õppekavast.

DSC01581

pmg-logo-new