Infotund 1. klassi astujatele

27751601_1898536276846574_3034779580626518308_n

14. veebruaril kell 17 toimub Pirita Majandusgümnaasiumi aulas 1. klassi astujatele ja nende vanematele kooli tutvustav infotund. Kavas on tervituskontsert algklasside õpilastelt ja kooli uuenenud õppekava tutvustus.
Pirita Majandusgümnaasiumis rakendame kõikides kooliastmetes kooli õppesuunale ja põhiväärtustele (ettevõtlikkus, loovus, usaldusväärsus) tuginevat õppekava, kus kohustuslikele ainetele lisaks pakume mitmeid olulisi õppeaineid: digitund, majandusõpetus, inglise keel, vene keel, loodusõpetus, matemaatika ja eesti keel. Toetamaks õppekava ja kaasaegset õpikäsitlust toimuvad igal õppeaastal kõikides klassides aineteülesed õppekäigud (Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektid, töötoad Mektorys jne).
Peame oluliseks toetavat hindamist, millest tulenevalt toimub I kooliastmes hinnangute andmine ja tagasisidestamine sõnaliselt, nii suuliselt kui kirjalikult kujundava hindamise põhimõttel. Kujundava hindamise eesmärgiks on lapse arengu toetamine, mis annab võimaluse õpilasele individuaalselt läheneda.
Meie kool on Lastekaitse Liidu poolt juhitava programmi “Kiusamisest vabaks!” pilootkool ja metoodikakeskus. I kooliastmes on kõik klassid liitunud programmiga „Kiusamisest vaba kool“. Selle süstemaatiliselt kasutatava metoodika eesmärgiks on nii klassis kui koolis positiivse ja toetava õpikeskkonna loomine ning salliva ja sõbraliku koolikultuuri saavutamine.
Olete oodatud infotunnile.

Täpsema info 1. klassi vastuvõtu kohta leiete sellelt LINGILT!
Haridus teeb vabaks – kasvata südant tarkuseni!

DSC00445

pmg-logo-new