Loodusainete nädal oli suurejooneline ja põnev

DSC02803

5. veebruarist kuni 9. veebruarini toimus Pirita Majandusgümnaasiumis loodusainete nädal.

Esmaspäev oli pühendatud matemaatikale. Matemaatikatundides said kõikide kooliastmete õpilased võistelda peastarvutamises ning eraldi toimusid loogikaülesannete lahendamise meistrivõistlused. Viimases võtsid mõõtu iga klassi kolmeliikmelised võistkonnad, kes pidid 45 minuti jooksul lahendama Sudoku, Kakuro, Jaapani mõistatusi jt analoogseid ülesandeid. II kooliastmes võitis 6.c klass, III kooliastmes oli parim 9.c ning gümnaasiumi arvestuses 10.a klass. Põnevust pakkus ka matemaatiliste mõistatuste võistlus, mille käigus tuli kooli pealt leida kümme QR koodiga tähistatud ülesannet. Ilmnes, et kõige innukamad QR koodide otsijad ja ülesannete lahendajad olid II kooliastme õpilased. Kooliraadio rõõmustas esmaspäeval kõiki suuremaid ja väiksemaid huumorisõpru ka matemaatiliste naljadega.

Teisipäev keskendus geograafiale, bioloogiale ja loodusõpetusele. Rahulikku ja mõnusat looduskeskkonna tunnet tekitasid vahetundidel kooliraadiost lastud linnuhääled ning kõigil loodusehuvilistel oli võimalik mõistatada, kas laulab parasjagu näiteks kuldnokk või ööbik. Kümme võistkonda 6. – 9 . klassidest kogunesid kuuenda tunni ajal auditooriumisse, et selgitada välja, kes on parim Eesti linnade tundmises. Tiheda rebimise võitis 8.b klassi võistkond. Algklasside õpilased võrdlesid oma teadmisi loodusviktoriinis osaledes. Lisaks said noorimad õpilased loodusainete nädala raames matkata kooliümbruses ning kolmandaid klasse külastas Reet Kritian Keskonnaharidusest.  

Kolmapäev oli pühendatud keemiale ja füüsikale ning toimusid põnevad teadusteatri esitlused. Nimelt olid gümnaasiumi õpilased juba alates jaanuarikuu teisest poolest ette valmistanud terve rea põnevaid keemia ja füüsika katseid, millest parimad valiti teadusteatri jaoks. Kolmapäeval demonstreeritigi ainetundide ajal parimaid katseid teadusteatri formaadis 2. ning 7. – 9. klasside õpilastele. Teadusteatri katsed olid vaatemängulised, tekitasid paljudes õpilastes elevust ning näitasid  reaalaineid teise nurga alt võrreldes tavapärase ainetunniga.

Neljapäev oli seotud inimeseõpetuse ja kehalise kasvatusega. II ja III kooliastmes ning gümnaasiumis viidi  läbi spordiviktoriin Kahoodi keskkonnas. Õpilased said oma teadmisi proovile panna küsimustes, mis olid kokku pandud lähtudes juubeliaastast Eesti Vabariik 100 ning  äsja alanud olümpiamängudest. Samal päeval toimusid kooli võimlas ka 5. klasside poiste rahavastepalliturniir, kus sai kaasa elada ka meie kooli võistkonna tublile esinemisele.

Kooli loodusainete nädala lõppakordiks abiturientide jaoks oli vahva bioloogiatund, kus külaliseks PMG vilistlane Erki-Mark Kerno ning tunni teemaks tervislik toitumine.

Loodusainete nädala viimasel päeval tehti kokkuvõtteid ning tublimatele osavõtjatele jagati kokku üle 60 diplomi.

pmg-logo-new