Pirita Majandusgümnaasium saab oma raha

20

Seoses EV100 ja kooli juubeliaasta algusega toimus koolis OMA RAHA konkurss, mille eesmärgiks oli saada uusi ideid ja leida ideekavandite alusel koolile oma raha, toetades kooli põhiväärtusi, milleks on ettevõtlikkus, loovus ja usaldusväärsus.

PMG oma raha konkursi auhinnad jagunesid järgnevalt:

ERIPREEMIAD LOOVUSE EEST
2.c klass ja õpetaja Britta Taniel
Alina Nikitchuk (7.a)
Mattias Vihvelin ja Karl Kroon (8.b)

I KOHT
Ain Lust ja Jaan Läänmäe (8.b)
II KOHT
Isabel Graf ja Vivian Põld (8.b)
III KOHT
Annaliise Tamm ja Triinu Ress (7.b)

Ain Lusti ja Jaan Läänmäe ühise võidutöö põhjal kujundatakse koolile oma raha ning võetakse kasutusele nii maksevahendi kui õppevahendina, tõhustades majandusõpet kõikides kooliastmetes. Esimeseks suuremaks ettevõtmiseks on kevadise oksjoni korraldamine I-II kooliastmele, mille eesmärgiks on läbi viia mitmesuguse vara müümine enampakkumise teel.

Aitäh kõikidele osavõtjatele, kooli õppesuuna juhile Mario Kekiševile ja klassiõpetajale Britta Tanielile, kes andsin panuse, leidmaks koolile oma raha.

20     21

pmg-logo-new