Saatkondade kuu 2018 Pirita Majandusgümnaasiumis

Saadkondada_18

Pirita Majandusgümnaasium jätkab 2017. aastal alguse saanud saatkondade kuu tradisiooni. Sellel aastal on kooli külastamas järgmised saatkonnad:

27. märtsil Rootsi saatkond
28. märtsil Moldova saatkond
18. aprillil Gruusia saatkond
Muutunud õpikäsitust toetava traditsiooni taga on vanematekogu aktiivne liige Helen Uus, kes on pidanud läbirääkimisi ja kutsunud gümnasistidega kohtuma Eestis tegutsevate saatkondade esindajaid. Saatkondade kuu eesmärgiks on tutvuda diplomaatide töö, erinevate rahvaste ja kultuuridega ning harjutada oma võõrkeelte oskust.
2017. aastal külastasid kooli USA ja Jaapani ning Kanada saatkondade esindajad. Diplomaadid rääkisid oma tööst nii Eestis kui teistes riikides, riikidevahelistest suhetest üldisemalt ning kooli eripärast, majandussuunast, lähtudes Eesti ja koduriigi majandussuhetest. Kohtumised olid väga sisukad ning õpilaste ja õpetajate küsimused ei tahtnud lõppeda.
Suur täna Helen Uusile ja kõikide saatkondade esindajatele põnevate kohtumiste eest!
Möödunud aasta kohtumiste eest viis kooli tänukirjad saatkondade esindajatele Helen Uus EV100 sünnipäevanädalal.

Helen1 28537325_1751025178352480_52198577_n 28537744_1751173675004297_1978138516_n

Saadkondada_18

pmg-logo-new