PMG 70. aastapäeva tähistamine

PMG_70_foto

Pidustused saavad alguse esmaspäeval, 21. jaanuaril tavaks kujunenult koolipere kogunemisega Pirita kloostri juures, kust kell 8 alustab liikumist rongkäik kooli poole, et koolimaja sünnipäeva puhul kallistada. Päev jätkub üllatuskontserdi ja kogu koolipere tunnustamisega spordisaalis. Kell 16 algab tänuüritus endistele ja praegustele õpetajatele ning koolitöötajatele. Direktor Toomas Pikhof tunnustab esmakordselt kooli ajaloos PMG aumärkidega kooli arengusse panustanud koolipere liikmeid. Sellele järgneb kell 17 algav PMG vilistlaskunstnike näituse avamine.

Teisipäeva sisustab 5. majanduskonverents „Keelteoskus – võti majandusellu“, kus peaesinejateks kaheteistkümnendate klasside õpilased, kes valmistavad ettekanded ette koostöös Sisekaitseakadeemia kadettidega. Tegu on EL Euroopa Sotsiaalfondi ja SA Innove rahastatava kaheaastase koostööprojekti „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“ lõppüritusega. Konverentsi külalisesinejad on seekord Jaapani ja Hiina saatkondadest. Alustame kell 10 ja lisaks oma kooli gümnasistidele on osalema oodatud ka huvilised teistest koolidest.

Kolmapäeval saavad I kooliastme õpilased kasutusse võtta PMG oma raha, mille puhul toimub Pirita kooli esimene oksjon. Sel päeval on koolimaja avatud kõigile vilistlastele ja endistele õpetajatele. Kõik huvilised on oodatud koolimajaga tutvuma – toimuvad ekskursioonid, klassijuhatajatunnid vilistlastele ja vilistlaste külalistunnid. Täpne ajakava on leitav kooli kodulehel.

Sünnipäevanädala tähtsündmus on vaieldamatult neljapäeval, 24. jaanuaril kell 18.00 Alexela kontserdimajas algav kooli 70. aastapäeva kontsert „Kasvamine“. Ülesehituselt mittetraditsioonilisel kontserdil esinevad traditsiooniliselt praegused ja endised õpilased ning üllatuskülalised. Kontsert on piletitega ja neid saab osta Piletimaailmast, link on leitav kooli kodulehel. Eeskava järel toimub suur sünnipäevatordisöömine ning on tore võimalus kohtuda sõprade ja koolikaaslastega.

Pirita kooli arengust saab pikemalt lugeda kooli 224 leheküljelisest ajaloo raamatust „Kasvamine“, mis ilmub jaanuaris 2019 ning mida saab osta kooli kantseleist.
Kooli raamatu ilmumise, kogu sünnipäevanädala ja kontserdi korraldamise eest oleme palju tänuvõlgu korraldusmeeskonnale: E. Reinola, P. Jakobson, K. Järvis, M. Kekišev, M. Kotta, I. Poom, M. Rand, M. Sarapik, H. Masik, R. Degtjarenko, S. Savik, S. Raivet, T. Neitsov, R. Tamm, T. Pikhof.
Loodetavasti leiab iga õpilane, õpetaja, lapsevanem ja vilistlane sünnipäevanädalast teda kõnetava ürituse ning ühineb pidustustega.
Olete väga oodatud!

Kava_9999

pmg-logo-new