22. jaanuaril 2019 toimub Pirita Majandusgümnaasiumi V majanduskonverents gümnasistidele

0ol

22. jaanuaril 2019 toimub Pirita Majandusgümnaasiumi V majanduskonverents gümnasistidele

Lõpule on jõudmas võõrkeelte õppele pühendatud ühisprojekt „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“. Teisipäeval, 22. jaanuaril 2019 algusega kell 10 toimub Pirita Majandusgümnaasiumi 70. aastapäeva sündmustenädalal V majanduskonverents „Keelteoskus – võti majandusellu“, kus peaesinejateks kaheteistkümnendate klasside õpilased, kes valmistasid ettekanded ette koostöös Sisekaitseakadeemia kadettidega. Tegu on koostööprojekti „Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming Pirita Majandusgümnaasiumis ja Sisekaitseakadeemias“ lõppüritusega. Konverentsi erikülalised on seekord Hiina ja Brasiilia saatkondade esindajad.

Projekt algas 3 aastat tagasi ja selle rahastas SA Innove kaudu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik. Projekti juhiks on olnud Pirita Majandusgümnaasium.
Kahe kooli õppurid osalesid erinevates aktiivõppemeetoditel läbi viidud õpitegevustes, mille eesmärgiks oli tõsta võõrkeelte õppimise ja õpetamise taset mõlemas koolis. Keeleõpe toimus lõimitult eelkõige majandusvaldkonna teemadega.

Klolloll

pmg-logo-new