13. märtsil toimusid visuaalse emakeele tunnid 8. ja 9. klasside õpilastele

Emakeelepäeva eel, 13. märtsil kohtus ehtekunstnik, disainer, graafik Kärt Summatavet Pirita Majandusgümnaasiumi 8. ja 9. klasside õpilastega, et rääkida visuaalsest ehk märgilisest emakeelest, mida osati nii luua kui ka lugeda juba enne alfabeedi (tähestiku) kasutusele võttu.

Kohtumisel rääkis hinnatud ekspert meie esivanemate suurepärasest oskusest kujundada ehetele ja riietele tähenduslikke värvilisi mustreid, märke, sümboleid. Igas hoolega läbimõeldud  kujundis ja valitud värvis oli info selle kohta, kuidas tõlgendati ümbritsevat maailma: sündi, surma, hingede liikumist, aastaaegu, mehe ja naise suhet, looduse tasakaalu ja muud.

Ornamentide mitmekesisus annab aimu sellest, kui taibukad ja tähelepanelikud omaaegsed inimesed oma elukeskkonnas olid ning kui osavalt nad tähestikku tundmata oma lugusid ja teadmisi n.ö üles kirjutada oskasid.

pmg-logo-new