Pirita Majandusgümnaasimi haridusuuendustega tutvusid külalised Prantsusmaalt

Prantslased_kulas

Eesti edu PISA testides on meie haridussüsteemi vastu suurt huvi tekitanud ning see on meiegi kooli mitmeid väliskülalisi toonud. 7. veebruaril võtsime vastu Nantes´i piirkonna haridusametnike delegatsiooni Prantsusmaalt.
Eesti hariduse headuse saladust avas arendusjuht Riina Tamm, tehes ülevaate Eesti haridussüsteemist ja Pirita Majandusgümnaasiumi eripäradest. Seejärel tegime tiiru koolimajas, piiludes teel mõnedesse ainetundidesse. Koolimajas liikudes esitasid külalised rohkelt küsimusi nii teele sattunud õpetajatele kui ka õpilastele ning kiitsid hiljem meie laste inglise keele oskust.
Prantsuse haridusametnike erihuviks oli tutvuda sellega kuidas rakendame digivahendeid õppetöös. Esimese näite said nad koolimaja ringkäigul, kui sattusime teel kooli raamatukokku, 12. klassi inglise ärikeele tundi kus õpetaja Ursula Paaveli õpilased sülearvutites töös olid. Hilisemast tagasisidest saime aru, et mobiilne arvutiklass oli prantslaste jaoks uudne töö korraldamise vahend. Kuid veelgi erilisem oli nende jaoks võimalus osaleda õpetaja Mirjam Hallingu 2. klassi digitunnis. Tegu on tunniga, kus ainetundi rikastatakse ülesannetega, mida lahendatakse digivahendi, antud juhul tahvelarvuti, abil. Külalised Prantsusmaalt kiitsid väga tunni läbimõeldust ja laste aktiivset kaasatust.
Kokkuvõttes hindasid külalised nähtu-kuuldu väga huvitavaks ja ka endale on vahel kasulik süveneda põhjustesse, miks meid hinnatakse.

Prantslased_kulas

pmg-logo-new