Saatkondade kuu 2019 Pirita Majandusgümnaasiumis

Saatkondada_kuu_2019_1

Pirita Majandusgümnaasium jätkab 2017. aastal alguse saanud saatkondade kuu tradisiooni. Sellel aastal on kooli külastamas järgmised saatkonnad:

2. aprillil Türgi saatkond
8. aprillil Suurbritannia saatkond
10. aprillil Rumeenia saatkond
16. aprillil Brasiilia saatkond
Muutunud õpikäsitust toetava traditsiooni taga on vanematekogu aktiivne liige Helen Uus, kes on pidanud läbirääkimisi ja kutsunud gümnasistidega kohtuma Eestis tegutsevate saatkondade esindajaid. Saatkondade kuu eesmärgiks on tutvuda diplomaatide töö, erinevate rahvaste ja kultuuridega ning harjutada oma võõrkeelte oskust.

Saatkondada_kuu_2019_1

pmg-logo-new