Õpilaste tunnustamine Oskar’iga

Statuut
Oskari kujuga tunnustab Pirita Majandusgümnaasium õpilaste loovat tegevust ja saavutusi ning tutvustab neid avalikkusele.

Eesmärk
Tõsta esile oma kooli ja klassi esindanud, silmapaistvaid tulemusi saavutanud, aktiivseid, usaldusväärseid, avatud ja loomingulisi, kaaslaste ja õpetajate poolt hinnatud õpilasi, kes oma tegutsemisega on suureks eeskujuks teistele, innustavad eakaaslasi, viivad ellu omaalgatuslikke ideid, korraldavad toredaid õpilasüritusi.

Esitamine
Iga 1.-12. klass esitab  nominendi.  Taotluses kirjeldatakse  õpilase tegevust ja saavutusi (ainealased, saavutused spordis, muusikas jne.),  oma kooli/klassi esindamist ning isiksuse omadusi maksimaalselt ühel A4 leheküljel. Taotlus esitatakse huvijuhi e-posti aadressile hiljemalt 15. mail.

Žürii
1 juhtkonna liige
4 õpetajate esindajat
2 õpilaste esindajat

Autasustamine
Õppeaasta lõpuaktusel antakse iga lennu valituks osutunud õpilasele üle OSKARI kuju ja klassikaaslaste poolt koostatud iseloomustus.

pmg-logo-new