Rising Star

EESMÄRK
Elavdada laste loomingulist initsiatiivi, fantaasiat, arendada esinemisjulgust ja – oskust, lavalist liikumist, anda esinemiskogemusi.
Tutvustada oma kooli ja arendada sidemeid erinevate koolide õpilaste vahel.

SISU
Iga üksikosaleja või grupp (max 6-liikmeline) valmistab ette esinemisnumbri, kus jäljendab oma lemmiklauljat või -ansamblit. Osalejad ei pea ise laulma.
Jäljendamisel on oluline lemmiku(te)le väga sarnane:

•liikumine;
•liigutused, źestid, miimika jne.;
•välimus (riietus, soeng jne.

Esinemisnumber peab olema eakohane!
Staarikava pikkus on max 3 min. (pikema loo puhul 3. minuti täitumisel muusika peatatakse).
Helikandja: koos eelregistreerimisega palume saata muusikafaili. Varuks peab olema muusika CD-l (audio track), mis mängib kõikides CD-mängijates (mitte ainult arvutis).  Helikandjale palume märkida esitatava artisti nime, laulu pealkirja, kooli ja klassi.

OSALEJAD
Iga kool võib saata eelvooru osalema oma õpilasi kahes erinevas vanusegrupis:
1.-6. kl ja  7.–12. kl. Finaali valib źürii eelvoorust 6 võistlejat/võistlejate gruppi mõlemast vanuserühmast. Võrdse tulemuse puhul on źüriil õigus finalistide arvu muuta. Korraldajal on õigus otse finaali lubada  Pirita Majandusgümnaasiumi tiitlivõitjad mõlemas vanusegrupis.

HINDAMINE
Žürii hindab:

•sarnasust valitud staariga (kostüüm, make up, liikumine, miimika jne.);
•andekust, fantaasiat, näitlemisoskust;
•lavalist liikumist, esinemisjulgust;
•esitatava numbri eakohasust.

Võitjad selgitatakse kahes vanusegrupis:
1.–6. kl antakse välja MINI STAR tiitel ja 7.–12. kl antakse välja RISING STAR tiitel.

REGISTREERIMINE
Eelvoorus osalemiseks registreeruda hiljemalt  16.11.2018  e-maili aadressil:
Eve.Reinola@pmg.edu.ee

Vajalikud andmed:
1. esitatava staari nimi ja loo pealkiri;
2. kool ja klass;
3. võistlejate nimed;
4. kontakt.
Osalustasu  2 eurot inimese kohta kanda Mittetulundusühing PMG arvele EE331010220111618012
SEB pangas hiljemalt 23.11.2018. Selgitusse märkida Mini Star/Rising Star, kool/nimi.
Pirita Majandusgümnaasiumi õpilastele on osalemine tasuta.

TOIMUMISE AEG JA KOHT
Ülelinnaline eelvoor toimub reedel, 23. november 2018, algusega kell 14.00 Pirita Majandusgümnaasiumi Spordihoones, Metsavahi tee 19. (Kesklinnast bussid 1a ja 8 ”Supluse” peatus, 34a ja 38 ”Kalmuse tee” peatus.)
Võistlejaid ootame kohale alates 13.00-st.

Finaalvõistlus toimub laupäeval, 1. detsembril 2018, algusga kell 15.30 Sossi klubis, Tartu mnt. 82. (Kesklinnast trammid 2 ja 4 ”Lubja” peatus, bussid 2 ja 15 ”Sossimägi” peatus) .

LISAINFO
Eve Reinola
Pirita Majandusgümnaasiumi huvijuht
Eve.Reinola@pmg.edu.ee
Tel. +37 2522 4400

Rising Star 2018 plakat

pmg-logo-new