Tantsumaraton Pirita DanceShow

TANTSUMARATON PIRITA DANCESHOW 2018
JUHEND

EESMÄRK:
Tantsimine on sport, enese väljendamine, suhtlemine, fantaasia.
•           Laieneb tantsualane silmaring;
•           on  võimalus enda tantsualaseks väljendamiseks;
•           noortel on  eneseteostusvõimalus;
•           tunniväline tegevus on mitmekesine, suureneb õpilasaktiivsus;
•           lasteaialapsed saavad  esmase kogemuse tantsuvõistluselt.

OSAVÕTJAD:
Võistlus toimub viies vanuserühmas:
MUDILASED              kuni 7aastased
LAPSED I               1. -3. klass
LAPSED  II             4. -6. klass
JUUNIORID              7. -9. klass
TÄISKASVANUD      10. klass ja vanemad

SISU:
•           võistlus on individuaalne (tantsitakse üksi, mitte paaridena või grupina);
•           muusika on korraldajate poolt valitud (erinevad muusikastiilid);
•           võistlejatel on lubatud kasutada erinevaid tantsustiile, -samme;
•           keelatud on akrobaatilised elemendid (spagaat, hundiratas, sild jne.);
•           osalejad tantsivad põrandal üheaegselt;
•           võistlejatele väljastatakse number, mis tuleb kinnitada kostüümile nii, et see oleks kohtunikele nähtav. Number tuleb alles hoida võistluse lõpuni;
•           võistlusjalanõudeks võivad olla tossud või sussid (kontsakingadega tantsupõrandale ei lubata;
•           tantsitakse eelvoorud, poolfinaalid ning finaalid.
EELVOORUDES mängib muusika vahepausideta
mudilastele                 10 minutit
lapsed I grupile            15 minutit
lapsed II grupile           20 minutit
juunioridele                25 minutit
täiskasvanutele             25 minutit
Žürii valib poolfinaalidesse igast grupist kuni 20 võistlejat.
POOLFINAALIDES mängib muusika vahepausideta
mudilastele                  5 minutit
lapsed I grupile             10 minutit
lapsed II                    10 minutit
juunioridele                 15 minutit
täiskasvanutele             15 minutit
Žürii valib finaalidesse igast grupist kuus võistlejat.
FINAALIDES on tantsimise aeg kõikidel gruppidel viis minutit.

HINDAMINE:

Źürii hindab võistlejate tantsuoskust (rütmitaju, koordinatsioon, tantsustiilide valdamine),
liigutuste mitmekesisust (oskus kasutada erinevaid tantsusamme ja liigutusi), emotsionaalsust, artistlikkust, musikaalsust, imagot (riietus, soeng, make-up) ja vastupidavust.
Žüriil on õigus diskvalifitseerida osavõtjad, kes ei ilmu õigeaegselt tantsupõrandale, käituvad väljakutsuvalt või segavad teisi võistlejaid, on kaotanud oma võistlusnumbri, närivad võisteldes tantsupõrandal närimiskummi.
Žürii valib finalistide seast parimad igas vanuserühmas.

TOIMUMISE AEG JA KOHT:
Pirita Dance Show 2018 eelvoorud  ja finaalid toimuvad 4. mail 2018 Pirita Majandusgümnaasiumi Spordihoones (Metsavahi tee 19, Tallinn). Võistluste algus kell 14. Võistlejad saavad numbrid kätte kell 13-13.50.

EELREGISTREERIMINE:
Võistlusel osalemiseks teata oma nimi, kool, klass (ka tantsustuudio) hiljemalt 27. aprilliks 2018
e-posti aadressile Eve.Reinola@pmg.edu.ee.
Stardimaks kaks eurot (osavõtja) tasuda enne võistlust MTÜ PMG arvele EE331010220111618012 SEB pangas või kohapeal. Märkida osavõtja nimi ja Pirita DanceShow 2018.
Pirita Majandusgümnaasiumi õpilased ning lasteaialapsed saavad osaleda tasuta.

pmg-logo-new