Õppenõukogu

Õppenõukogu 04.12.2018 nr 1-4/2
Päevakord
1.Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppenõukogu protokollija nimetamine
3.Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega

Õppenõukogu 15.10.2018 nr 1-4/1
Päevakord
1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Otsus Vanema taotlus rahuldada. 

Õppenõukogu 29.08.2018 nr 1-4/6
1. Uute õpetajate ja koolitöötajate tutvustamine, tööjuubelid
2. Õppenõukogu sekretäri valimine
3. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides
4. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine
5. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte põhikoolis
6. 2017/18 õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte gümnaasiumis
7. 2018/19 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine
8. 2018/19 õppeaasta eesmärkide kinnitamine
9. 2018/19 õppeaastaks hoolekogusse õpetajate esindajate valimine

2017/2018. õppeaasta
Õppenõukogu 28.11.2017 nr 1-4/1
Päevakord

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õppenõukogu protokollija nimetamine
3. Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega

Otsused
Valida õppenõukogu sekretäriks põhikooli õppejuht
Nimetada õppenõukogu protokollijaks kantselei juhataja
Anda kooli raamatukoguhoidjale kooskõlastus raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega 2018/2019. õppeaastaks.

Õppenõukogu 04.01.2018 nr 1-4/2
Päevakord

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Otsus
1. Vanema taotlus rahuldada.

Õppenõukogu 09.05.2018 nr 1-4/3
Päevakord

1. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine

Otsus
1. Vanema taotlus rahuldada.

Õppenõukogu 08.06.2018 nr 1-4/4
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

Õppenõukogu 19.06.2018 nr 1-4/5
1. Täiendava õppetöö sooritamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine üleminekuklassides.
2. Täiendava õppetöö pikendamine kuni 29.08.2018.
3. Põhikooli lõpetamise otsustamine, õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
4. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine.

pmg-logo-new