Valikainetele registreerimine

Valikainetele registreerimine toimub kooli e-meilile saadetud lingi kaudu.

Valikained 12. klassis kirjeldus

Valikained 11. klassis kirjeldus

pmg-logo-new