Kaasaegne õpikäsitus läbi digimaailma kui kogukonna ja kooli koostöövahend

01.03-30.06.2018

Pirita Majandugümnaasium viib Euroopa Sotsiaalfondi (SA Innove) rahastusel läbi kogukonda kaasava õpiürituste jätkusarja, mille eesmärgiks on toetada positiivset dialoogi kooli ja kogukonna vahel hariduselu edendamiseks piirkonnas. Osalema on oodatud kõik Pirita, Tallinna ja Harjumaa haridusmaastikust huvitatud kogukonna liikmed.

Õpiüritusted keskenduvad kooli ja digimaailma lõimingule ning toovad osalejateni parimad praktikad õppekeskkonna kaasajastamiseks digivahendite abil.

Õpiüritusi viivad läbi Pirita Majandusgümnaasiumi digiõppe rakendajatest õpetajad ning need toimuvad igakuiselt Pirita Majandusgümnaasiumis kell 17.30-19.00.

Koolituste kava on järgmine:

05.03.18 – Kaasaegne õpikäsitus – kaasaegsed töövahendid. Kohtumine keskendub erinevate õppevormide, meetodite ja digivahendite (nt e-õppepäev, digitund, e-õpikud ja –töölehed) rakendamiseks lõimitud õpitegevuste ja ainetundide läbi viimisel. Koolitajad: Mirjam Hallingu (klassiõpetaja ja haridustehnoloog) ja Kelly Paabut (matemaatikaõpetaja).

Registreerumine LINGIL

09.04.18 – Andeainete õppimine ja õpetamine kasutades nutiseadmeid. Õpiüritus nutiseadmete ja erinevate keskkondade kasutamisest muusika- ja kunstiõpetuses. Koolitajad: Maarit Leben (kunsti- ja käsitööõpetaja) ja Piret Jakobson (muusikaõpetaja ja koorijuht).

Registreerumine LINGIL

14.05.18 – Inimene ja ühiskond – tänapäevane lähenemine ja digivahendid. Arutelu inimese- ja ühiskonnaõpetuse seostest ja oluliste teemade käsitlemisest muutunud õpikäsituse võtmes. Koolitajad: Diana Mende (inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja), Maarjan Rand (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, humanitaarainete õppetooli juht).

Registreerumine LINGIL

Koolitused on kõigile tasuta!

Fondi_logo

plakat-1

pmg-logo-new