Kaasaegne õpikäsitus kui kogukonna ja kooli koostöövahend

Pirita Majandusgümnaasium viib SA INNOVE (Euroopa Sotsiaalfondi) rahastusel läbi kogukonda kaasava õpiürituste sarja „Kaasaegne õpikäsitus kui kogukonna ja kooli koostöövahend”. Koolituste eesmärgiks on kujundada koolil ja kogukonnal sarnane nägemus hariduselu suundumustest, kaasaegsetest õppemeetoditest ning ühine õpiharjumus, mis loob aluse edasiseks koostööks koolielu edendamisel.

Õpiürituste sari koosneb igakuistest temaatilistest kohtumistest oma eriala spetsialistidega, kellest enamik on seotud Pirita Majandusgümnaasiumiga. Teemadeks on nii tänapäevane muutunud õpikäsitus, erinevad õppemeetodid (õuesõpe, lugemisoskus, matemaatika õppimine ja õpetamine), hingerahu ja keskendumist soodustavad tehnikad kui kooli ja kodu koostöö olulisus. Kohtumised toimuvad kell 17.30 – 19.00 Pirita Majandusgümnaasiumis.

Koolituste kava on järgmine:

27.03.17 – „Muutunud laps, muutunud kool“- tänapäevane õpikäsitlus, lapse arengut ja eripärasid arvestav õpe erinevates kooliastmetes.
Koolitajad:
Mirjam Hallingu (PMG klassiõpetaja, eripedagoog-nõustaja, õpiabiõpetaja ja uussisserändajate eesti keele õpetaja), Anne Reinkort (PMG loodusteaduste õppetooli juht, põhikooli matemaatikaõpetaja), Kaia Kalliver (PMG põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja).
24.04.17 – „Vaikuseminutid“ – õpiüritus tutvustab emotsionaalset tasakaalu toetavaid, keskendumisvõimet soodustavaid ja pinges olekut leevendavaid tehnikaid.
Koolitaja:
Marika Ivandi (MTÜ Vaikuseminutid koolitaja, konsultant, inuitiivpedagoogika spetsialist, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja-koolitaja).
22.05.17 – „Loodusprojektid kui õuesõppe võimalus“ – õuesõppe praktiline tegevus (jõevaatlus) Läänemere projekti raames.
Koolitajad:
Pille Unt (PMG gümnaasiumi õppejuht, loodusainete õpetaja),
Tiina Jõe (PMG klassiõpetaja, põhikooli loodusainete õpetaja.
12.06.17 – „Kultuurilooline jalutuskäik Metsakalmistul“ – jalutsukäik Pirita linnaosa olulises kultuuriloolises paigas – Metsakalmistul.
Koolitajad:
Gerli Laanela (PMG gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja), Piret Jakobson (PMG humanitaar- ja andeainete õppetooli juht, põhikooli muusikaõpetaja), Vesta Kallas (PMG põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja).
29.08.17 – „Lapse, vanema ja kooli koostöö koolirõõmu ja õpimotivatsiooni loomisel“ – koolitus-arutelu koolipere koostöövõimalustest ja olulisusest.
Koolitaja: Merit Lage (gestaltaltpsühholoog ja koolitaja)
25.09.17 – „Kooli ja kodu võimalused kirjaoskuse arendamisel“ – kirjaoskuse arendamine nii varases kui hilisemas koolieas sh lugemisoskuse- ja harjumuse olulisus, uued metoodikad ja seosed lapse arenguga.
Koolitajad:
Ruth Vaik-Luga (PMG alusõpetuse õppetooli juht, klassiõpetaja, eripedagoog, õpiabiõpetaja)
Mario Kekišev (PMG põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, põhikooli majanduse õpetaja, valikainete õpetaja).
16.10.17 – „Tänapäevane lähenemine matemaatika õpetamisele – metoodikad, individuaalne lähenemine õppijale ja õpetajale“ – matemaatika populariseerimise vajalikkus, õpetamise põhimõtteid ning koostööd kodu ja kooli vahel.
Koolitajad:
Anne Reinkort (PMG loodusteaduste õppetooli juht, põhikooli matemaatikaõpetaja),
Egle Ollo (PMG põhikooli matemaatikaõpetaja).

KOOLITUSED ON KÕIGILE TASUTA.
Registreeru koolitusele selle LINGI kaudu.

Rahastab SA INNOVE kaudu Euroopa Sotsiaalfond.

Fondi_logo

plakat-1

 

pmg-logo-new