2018/2019. õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid:

1. Tugisüsteemide arendamine hariduslike erivajadustega õpilaste arengupotentsiaali toetamiseks.
2. Rahvusvaheliste suhete arendamine.
3. Kooli 70. sünnipäeva tähistamine.
4. Loomettevõtluse õppesuuna arendamine gümnaasiumiastmes.
5. MÕK-i rakendamiseks võimaluste loomine ja vahendite leidmine kooliruumis.
6. Inventari, õppevahendite ja õppekeskkonna jätkuv kaasajastamin.

pmg-logo-new