Seminari- ja klassiruumid

Kool pakub võimalust rentida klassiruume, pidulikku aulat (160m2) ja auditooriumi (100m2) koos Teile sobivate tehniliste lahendustega.

Info ruumide kasutamise võimaluste kohta:

haldusjuht Terje Neitsov, telefon 623 8550,  e-post terje.neitsov@pmg.edu.ee

Ruume üüritakse eelnevalt sõlmitud lepingu alusel kasutamiseks koolivälisel ajal (E – R 15.00 kuni 21.00 ja L, P 10.00 kuni 20.00)

Ruumide ja inventari kasutusse andmise hinnakiri*
Jrk nr Teenus Ühik Hind
1. Suure auditooriumi kasutamine tund 30,00
2. Suure aula kasutamine (160m2) tund 38,00
3. Klassiruumi kasutamine tund 12,00
4. Meediaklassi kasutamine tund 14,00
5. Erialaklassi kasutamine tund 18,00
* Ruumide rentimise aluseks on Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjad 19.11.2013 nr HA – 4/61 ja 29.11.2013 nr HA – 4/64
pmg-logo-new