Huviringid

Kooli traditsioonide ja erinevate sündmuste kõrval on oluline roll huviringide tegevusel. Meie soov on pakkuda lastele ja noortele huviharidust – teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide kogumit, mis loob võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks. 

Pirita Majandusgümnaasium pakub õpilastele võimalust osaleda mudilaskoori, lastekoori, noorteansambli, rahvatantsu- ja seltskonnatantsu huviringide töös. Õpe on tasuta. 

Pirita Majandusgümnaasiumis töötav PMG Koolituskeskus pakub õpet järgmistes tasulistes huviringides: robootikaring, malering, huviring “Nupula”, arvutiring, foto- ja filmiring, teatriring, kokandusring, kunsti- ja käsitööring, klaveriõpe, puhkpilliring, kergejõustiku ring ja inglise keele ring.  Täpsema info leiate PMG Koolituskeskuse kodulehelt selle LINGI kaudu. 

Pirita Majandusgümnaasiumis toimuvad mitmete klubide, stuudiote ja spordikoolide tunnid. Ringide ja treeningute kohta vahendame kontaktinfot selle LINGI kaudu.

444

pmg-logo-new