Kooli ajalugu

1948-1960

1. septembril 1948. aastal alustas Pirital, Metsavahi tee 14 elamus tööd Tallinna 36. Mittetäielik 7-klassiline Kool. Esimesel õppeaastal oli koolis 12 klassikomplekti 132 õpilasega ning 13 õpetajat, pooled klassid olid eesti, pooled vene õppekeelega. Kooli esimeseks direktoriks oli Läänemaa Õpetajate Seminari haridusega matemaatika- ja füüsikaõpetaja Leonti Sepp. 1951-1955 juhtis kooli Taissia Kuprina, 1955-1959 Helmi Viikholm.
1949-1950 ehitati uus koolihoone aadressil Metsavahi tee 19. 1951. aasta alguseks oli õpilaste arv koolis kahekordistunud. Esimene lend (eesti õppekeelega klassis 25 ja vene õppekeelega klassis 13 õpilast) lõpetas 7-klassilise kooli 1952. aastal.

1960-1980

1961. aastal muudeti kool 8-klassiliseks ning 1962. aastal keskkooliks. 1962. aastal valmis kooli juurdeehitus, kuhu esmakordselt sisustati füüsika, keemia ja tööõpetuse klassid. Õpilaste arv kasvas jätkuvalt ning saavutas maksimumi 1964/1965. õppeaastal, kui 30 klassikomplektis õppis 912 õpilast ja neid õpetas 54 õpetajat. Kool töötas kahes vahetuses. 1959-1963 töötas direktorina Ülo Randmaa.
1970-ndate aastate alguses hakkas õpilaste arv aegamööda vähenema, ulatudes 700 ringi.

Reorganiseerimine keskkooliks tõi kooli õppekavasse polütehnilise tööõpetuse erialad, milleks olid kaubandus (baasettevõtteks Tallinna Kaubamaja) ja elektrotehnika (baasettevõtteks elektroonikatehas Punane RET). Kooli lõpetamisel saadud nooremmüüja kvalifikatsioon andis võimaluse asuda kohe pärast keskkooli lõpetamist erialasele tööle. 1963-1981 juhtis kooli Sirje Terask.

1980-2000

1980. aasta Tallinna olümpiaregatt tõi Pirita koolile kaasa olulisi muutusi. Kool kaotas Supluse puiestee ääres asunud spordiväljakud, kuna sellele maa-alale ehitati telefonikeskjaam. Uus spordiväljak rajati kooli taha metsa. Kuna 80-ndatel aastatel vähenes õpilaste arv koolipiirkonna kahanemise tõttu, hakati sulgema vene klasse ja 1989. aastaks oli kool vaid eestikeelse õppega. 1987/1988. õppeaastal õppis koolis ainult 416 õpilast ja kool töötas ühes vahetuses. 1981-1989 töötas koolidirektorina Dagmar Arengu.
1980-ndate aastate alguses oli tähtsal kohal nõukogulik militaarne kasvatus, osaleti sportlikes mängudes Põuavälk ja Kotkapoeg. Vastukaaluks sellele toimusid rahvusliku kavaga lõikuspeod rahvatantsu ja pillimänguga. Hea taseme saavutasid lastekoor Silva Visseli juhatusel ja Kalev Järvela rahvatantsijad. 1983. aastal sai alguse üks kooli ilusamaid traditsioone – igakevadine abiturientide ball, mille eestvedajaks oli matemaatikaõpetaja Elina Agu. 1989. aastal algas koostöö Karakallio kooliga Soomest, Espoost.

1990-ndatel aastatel hakkas õpilaste arv kiiresti kasvama. Kui 1990. aastal õppis koolis 475 õpilast, siis 1997. aastal juba 767 õpilast. Õpilaste arvu suurenemine viis koolitöö uuesti kahte vahetusse. 1992. aastal nimetati senine Tallinna 36. Keskkool ümber Pirita Keskkooliks. 1993. aastal õnnistati Pühavaimu kirikus sisse kooli lipp. Samast aastast alustati ettevalmistusi üleminekuks majanduse õppesuunale keskkooliosas ning 1996. aastal muudeti kooli nimi Pirita Majandusgümnaasiumiks. 1989-2009 juhtis kooli Edith Asveit.

2000-ndatest aastatest kuni tänaseni

2002. aastal saavutas Pirita Majandusgümnaasium Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna „Õppimist väärtustav kool“. Tunnustamaks head õppimist, aktiivsust koolielus ja sportlikke saavutusi on koolis toimunud direktori pidulikud vastuvõtud õpilastele. Alates 2001. aastast tunnustatakse Oscari-kujuga klassikaaslaste poolt esile tõstetud aktiivseid ja tegusaid õpilasi.
2003. aastal valmis koolile juurdeehitus gümnaasiumi aineklasside, raamatukogu ja spordikompleksi jaoks, 2004.-2005. aastal renoveeriti vanad hooned. Juurdeehituse projekteeris arhitekt Andres Põime ja ehitas KMG Ehitus. 2006. aastast on kooli ees Mari-Liis Tammi dolomiitskulptuur, mis kujutab raamatut koolilaulu värssidega lehtedel. Seoses ruumibaasi suurenemisega kasvas 2004-2008 oluliselt õpilaste arv, ulatudes 930 õpilaseni.

24. jaanuaril 2009, kui tähistasime PMG 60. juubelit, õnnistas Pirita kloostri preester Vello Salo sisse uue Pirita Majandusgümnaasiumi lipu ning sellel kuupäeval tähistamegi nüüd kooli sünnipäeva.
2009-2016 töötas kooli direktorina Rita Rumm. Kool osales rahvusvahelises koostöös projektide Comenius, Model European Parlament ja MULTI kaudu ning oli aastaid partnersuhetes Soome Kauniaise Lukio ja Inglismaa Edensor Technologic Collage´ga. 2009. aastal õppis koolis 898 õpilast, õpilaste arv vähenes 2014. aastaks 777-ni.

Alates 2008. aastast korraldatakse üle aasta koolis majanduskonverentsi. Aastast 2013 on tegemist ülelinnalise õpilasüritusega, mille teema oli „Infotehnoloogiliste lahenduste rakendamine ettevõtluses ja majandusõppes“ (2013) ning „IKT strateegiad ettevõtluses ja hariduses“ (2015). Aastal 2017 oli majanduskonverentsi teema „Majandus homme ja ülehomme – uued valikud, võimalused ja vaade tulevikku”. Igaaastaselt tähistatakse erinevate sündmustega ettevõtluspäeva.

Majanduse õppesuund on aastate jooksul arenenud terviklikuks süsteemiks. Majandusõppe kursuseid on gümnaasiumi õppekavas baaskursustena ja suunakursustena. Kohustuslike baasainete hulka kuulub ettevõtlus ja turundus, suunaainena saab õppida mikro-ja makromajandust, raamatupidamist, maksundust ja äriplaani. Kui majandusõppe mõned baaskursused ja enamus suunakursused on täielikult seotud majandusteadmiste ja praktiliste oskuste omandamisega ettevõtlusest, siis valikainete raames leiab õpilane ka laia valiku teiste valdkondadega seonduvaid kursuseid. Võimalus on valida kolmanda võõrkeelena hispaania või soome keel, joonestada, tegeleda spordiga, arendada suhtlemisoskust, õppida täiendavalt inglise ärikeelt ja andmetöötlust ning osaleda riigikaitse kursustel. Majanduse õpetamisel on kool teinud tihedat koostööd erialainimestest vilistlaste, Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooliga EHTE, Eesti Sisekaitseakadeemia ja Junior Achievment´iga. Õpilased on osalenud Tallinna ettevõtluspäevade üritustel ja vabariiklikel majandusolümpiaadidel.

Huvitegevuse osas on mitmed konkursid, mida kool korraldab ülelinnalistena, nagu 1999. aastal alguse saanud lemmiklauljate jäljendamise konkurss Rising Star, 2001. aastal alustanud tantsumaraton Pirita Dance Show, 2004. aastast ülekoolilisena alustanud ning aastast 2013 ülelinnaline kokapoiste konkurss. Traditsiooniliseks on saanud sündmused kaunil jõuluajal – ühislaulmised algklassides, kogu koolipere jõululaat ning imeline kontsert kirikus. Ühiseid igaaastaseid sündmusi, mida korraldame ja tähistame on õppeaasta jooksul palju – olgu see kooli sünnipäev, tervise- ja turvalisuse nädal, kooli lauluvõistlus, kevadkontsert või lemmikloomapäev.

2006. aastast kuulub kool tervist edendavate koolide hulka. Olulised tegevussuunad selles valdkonnas on osalemine erinevates projektides („Suitsuprii klass“, „Kaitse end ja aita teist“ ) loengud, õppekäigud ja võistlused tervislike harjumuste kujundamiseks. Mitmed algklassid on liitunud Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba kool“.

Alates 2016. aasta sügisest juhib Pirita Majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof.

pmg-logo-new