E-õpilaspilet

Alates 1. jaanuarist 2017 on koolis kasutusel uued elektroonilised õpilaspiletid ehk koolikaardid, mis on üldhariduskooli õpilase õppimist tõendav dokument, ja väljastatakse õpilasele pärast tema arvamist Pirita Majandusgümnaasiumi õpilaste nimekirja.

Õpilaspileti kehtivusaeg on märgitud piletile. Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.

Õpilaspilet on kasutusel sisenemisel koolimajja, garderoobi ja koolisööklasse ning õpikute ja raamatute laenutamisel kooli raamatukogus. Õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada ka Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks. Kui õpilaspilet ühistranspordis ei tööta, palume pöörduda www.pilet.ee keskkonna poole aadressil info@pilet.ee või telefonil 6118000.

Õpilaspileti esmaseks väljastamiseks palume lapsevanemal või õpilasel saata e-kiri aadressil opilaspilet@pmg.edu.ee lapse ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja klassi numbriga (nt 1). Kirja manusesse lisage elektrooniline dokumendifoto jpg-failina. (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust ning õpilane peab pildil olema näoga otse ja ilma peakatteta. Foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit.)

Õpilaspileti kadumise või purunemise korral saab lapsevanem tellida õpilaspileti duplikaadi eKoolist, avades kasutaja seaded (hammasrattaga ikoon lehe päises) ja koolikaart. Sealt on võimalik jälgida ka oma lapse õpilaspileti kasutust koolimajas. Õpilaspileti duplikaadi väljastamine maksab 4 eurot ja 20 senti. Õpilaspileti saab laps kätte klassijuhatajalt.
Õpilaspilet kuulub Pirita Majandusgümnaasiumile ning selle edastamine kolmandatele isikutele ei ole lubatud. Kaardi leidmisel palume selle tagastada Pirita Majandusgümnaasiumi kantseleisse.

Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast palume õpilasel või lapsevanemal tagastada õpilaspilet kooli kantseleisse.

9. ja 12. klassi lõpetanute õpilaspiletid kehtivad piletile märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid koolile tagastama ei pea.

pmg-logo-new