Pikapäevarühm

Pirita Majandusgümnaasiumis töötab 2018/2019. õppeaastal tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 17.08.2018 käskkirjaga nr HA-4/60 „Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine“ on kehtestatud pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasuks 1 euro.

Lapsevanemate taotlused pikapäevarühma astumiseks palume esitada hiljemalt 6. septembriks 2018.a klassijuhatajale.

Pikapäevarühm töötab tööpäevadel 12.00-16.00, klassis A21,  v.a koolivaheajad, riiklikud pühad ja koolikorraldusega seotud erijuhud.

Pikapäevarühma õpetaja on Urve Kartau .

Urve.Kartau@pmg.edu.ee

Pikapäeva toit maksab 1,15 eurot. Pikapäeva rühmas käivate õpilaste toitlustamise kohta peab arvestust pikapäeva rühma õpetaja. Arve pikapäeva toidu eest saadab RK Teeninduse OÜ raamatupidaja algava kuu alguses lapse seaduslikule esindajale e-posti teel pikapäeva rühma õpetaja aruande põhjal.

pmg-logo-new